Pages Navigation Menu

HOŞ GELDİNİZ KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRECEĞİNİZE EMİN OLUN

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun. Hakkı ŞENER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun. Hakkı ŞENER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.

İlk kez Atatürk Günü ismi ile 25 Mayıs 1933’te kutlanmıştır. Beşiktaş spor kulübünün girişimleriyle Fenerbahçe stadında kutlanmış Ayrıca Galatasaray spor kulübü ve Fenerbahçe spor kulübünün sporcularının da desteği ile spor günü haline gelmiştir. Bu faaliyetten sonra bir spor kongresi gerçekleşmiş bu kongrede söz alarak öneride bulunan Beşiktaş kurucu üyesi A. F.A. Atatürk günü olarak kutlanan bu günün tüm gençliğe hediye edilmesi maksadıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ismi ile her yıl kutlanmasını teklif etmiş. Kongrede kabul edilen bu öneri Atatürk’ünde onayı ile yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihinde yapılan kanunla Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. 12 Eylül Darbesi sonrasında bu bayram ismi Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak değiştirilmiştir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.1- Hakkı ŞENER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.1- Hakkı ŞENER

19 Mayıs Kurtuluş Savaşının ilk başlangıç fitilinin Samsun’da ateşlendiği gündür. 19 Mayıs 1919 günü bütün toprakları düşman kuvvetlerce işgal edilen vatanı kurtuluşa taşıyacak mücadelenin adımlarının atıldığı gündür. Bağımsız, çağdaş ve demokratik olmayı Türk milletine Hediye eden Yüce Önderimiz Atatürk’ün Türk gençliğine hediye ettiği bayramlardandır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.2- Hakkı ŞENER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.2- Hakkı ŞENER

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Türk gençliği ile ilgili sözleri.

.1. Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.
.2. 19 Mayıs Ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.
.3. Ben Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsun’luların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık ümit ve tasavvurlarımı olumlu bir inanca götürmeye yetmiştir.
.4. Rica ile merhamet dilemekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılamaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır.
.5. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum. Batı senden Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, Ey Türk Çocuğu, O kabahatte senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli, fakat zekânı unut!… Daima Çalışkan ol.
.6. Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Ben de bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları, içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdendir.
.7. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak.
.8. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz… benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
.9. Önemli olan ufku görmek değil, ufkun ötesini de görebilmektir.
.10. Bu kadar kuvvetli ve zinde bir gençlik içinde kendimi gördüğümden dolayı mutluyum.
.11. 19 Mayıs, gençlik gençlik gelecek demektir. Tük genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir.
.12. Milletin değerli ve seçkin gençleri ile konuşmak benim için mutluluktur.
.13. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen(görevin) Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini sonsuza dek korumak ve savunmaktır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.3- Hakkı ŞENER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.3- Hakkı ŞENER

.14. Gençliği kesinlikle ülkü sahibi ve memleketle ilgili olarak yetiştirmek, herkesin, her devlet adamının başta gelen görevidir.
.15. Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur
.16. Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.
.17. Gençliği yetiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk milleti yükselecektir.
.18. Gençler benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat, beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır.
.19. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk safhasıdır. 19 Mayıs kökleri tarihin en eski çağlarına uzanan Türk ulusunun gençleşmesinin simgesidir.
.20. Millet, milli hakimiyet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır diyerek ‘’millet’’ gerçeğini ortaya koymuştur.
.21. Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyleyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa, başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça başarılı olmaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz.
.22. Bu günün gençleri de kahraman atalarına layık olabilmek için gerekirse canlarını verirler. Vatanımızın bir karış toprağı için sel olur akar, ateş olur yakarlar Önüne çıkacak her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılıkla doludurlar. Cumhuriyetin ve bağımsızlığın yılmaz bekçileridirler. Atatürk ilkeleri ışığı, onun inkılapları yoludur. Bu yoldan asla geri dönmez ve döndürülemezler.
.23. Bugün savaştan galip çıkmış şanlı bir ulusun düğün günü gençlik günüdür. Bugün güçlü aydın Türkiye’nin yüreği ve beyni genç olan insanların… yıl dönümü kutladığı şerefli gündür. Bizler bayram coşkusu nedeniyle toplanmış yüce Türk halkıyız.
.24. Zafer ‘’zafer benimdir’’ diyebilenindir. Başarı ise ‘’Başaracağım’’ diye başlayarak sonunda ‘’Başardım’’ diyebilenindir.
.25. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, Yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır.
.26. Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde hiçbir maddi kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Samsun’dan Anadolu içlerine kırık bir otomobille gidiyordum…O kırık otomobil Anadolu içlerinde ilerlerken ben daima düşünür ve yaverime ‘’Dağ başını Duman Almış’’ marşını söyletirdim. Ben Türk ufuklarından bir gün behemahal bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkaracağına o kadar emindim ki bunu âdeta gözlerimle görüyordum. O marşı okutup tekrar ettirmekteki maksadım, Türk’ün bu güneşi doğunca, muvaffak olacağını anlatmaktı.
.27. Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız da beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir.

Konu Başlıkları, İşte 19 mayıs kutlama mesajları, Atatürk’ü anma günü mesajları, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları, 19 Mayıs mesajları, 19 Mayıs Kutlamaları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama yazıları, Atatürk’ün 19 mayıs ile ilgili sözleri,

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.4- Hakkı ŞENER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.4- Hakkı ŞENER

İLETİŞİM:
İnt.adrs.

www.hakkisenergayrimenkuldanismanlik.com
İNTERNET SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLABİLİR, ÜCRETSİZ İLAN VEREBİLİR İLANLARI YÖNETEBİLİRSİNİZ. (Fotoğraflar 300×230 piksel olmalıdır.)

www.hakkisenerajans.com
AJANSIMIZDA ÜYELİK VE TANITIM ÜCRETSİZDİR.

www.hakkisener.com

Hotmail:

hakkisenertatil
hakkisenergayrimenkuldanismanlik
hakkisenerajans
hakkisenerkozmetik
TEL:0536 406 2297

One Comment

  1. harika

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>