Pages Navigation Menu

HOŞ GELDİNİZ KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRECEĞİNİZE EMİN OLUN

PSİKOLOJİNİN SOSYAL YÖNÜ YAZI DİZİSİ (Hakkı ŞENER) (GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN ARKA PLAN FON)

PSİKOLOJİNİN SOSYAL YÖNÜ YAZI DİZİSİ (Hakkı ŞENER) (GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN ARKA PLAN FON)

İLETİŞİM:

İnt.adrs.

www.hakkisenergayrimenkuldanismanlik.com
İNTERNET SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLABİLİR, ÜCRETSİZ İLAN VEREBİLİR İLANLARI YÖNETEBİLİRSİNİZ. (Fotoğraflar 300×230 piksel olmalıdır.)

www.hakkisenerajans.com
AJANSIMIZDA ÜYELİK VE TANITIM ÜCRETSİZDİR.

www.hakkisener.com

Hotmail:

hakkisenertatil
hakkisenergayrimenkuldanismanlik
hakkisenerajans
hakkisenerkozmetik
TEL:0536 406 2297

LÜTFEN,

www.hakkisenerajans.com

www.hakkisenergayrimenkuldanismanlik.com

İNTERNET SİTELERİMİZİ DE ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

 

PSİKOLOJİNİN SOSYAL YÖNÜ YAZI DİZİSİ (Hakkı ŞENER) (GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN ARKA PLAN FON)

       Günümüz toplumlarında değişimin hızlı bir şekilde olması dolayısıyla insanlar arasında bir birinden farklı tarz, düşünce, duygu, davranış ve tutumların meydana gelmesi olası ve kaçınılmaz bir durma gelmiştir. Bu durum insan olan her yerde çatışmaların yaşanmasını doğal bir hale getirmektedir. İnsanlar sosyal varlık olarak birlikte yaşarken iletişim kurarlar iletişim kurarken de doğal olarak bir çok çatışmalar yaşayabilirler. Çatışma yaşamımızın bir parçası haline gelmiş hareketli bir aşamadır. İnsanlar bir şekilde birbirlerine bağımlı olmak durumundadırlar. Bu bağımlılık sürecinde bir birlerine karşı olan düşünceler, hisler, anlaşmazlıklar, hedeflenen amaçlar ve ulaşılamayan hedefler ile engellenme yaşanılan her durumda ortaya bir çıkan duygusal süreç çatışmadır.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

      Çatışma kavramı bireyler üzerinde bir baskı oluşturan engellenmelerine sebep olan durumlardır.  Çatışma; uyuşmazlık ve anlaşmazlık durumudur. Bir guruptaki bireyler arasında meydana gelen davranış, duygu, amaç, düşünce, inanç, değer yargılarının uyumsuzluğu farklılaştığı anlaşmazlık durumu; iki veya daha fazla birey arasında meydana gelen zıtlık direnç barındıran etkileşimlerdir.; Bazı insanların yada bireylerin diğer insanlar yada bireyleri herhangi bir konuda engellemesiyle meydana gelen süreçtir.; Bir biçimsel ve sosyal grupta bulunan insanlar arasındaki düşmanlıklar, anlaşmazlıklar, yada insanların durumu anlaşmazlık olarak algılaması ya da ortaya çıkan sorunları bireylerin çözümlemekte yeteneksizlikleri sonucu ortaya çıkan bir durumdur.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

      Bireysel özel değer ve amaçlar karşı karşıya geldiğinde veya karşılıklı olarak çatışma olarak algılandığında;  Bir kurum, bir işletme, bir faaliyet topluluğunda baskıcı, karşıt, tepki oluşturabilecek davranışlar  ;  bireyler arasında meydana gelen karşılıklı çıkar çatışması meydana geldiğinde ;  bireyler arasında karşılıklı olarak olumlu olmayan ilişkiler mevcut olduğunda çatışma meydana gelir. Dolayısıyla görüldüğü üzere dört şekilde çatışma durumu meydana gelebilmektedir.sevgililer gününüz kutlu olsun Hakkı ŞENER ajans 1x0.2 (4)

      Geleneksel görüş, etkileşimci görüş, insan ilişkileri yaklaşımı isimleri ile anılan ve Çatışma kavramı üzerine çeşitli çalışmalar yapmış yaklaşım bulunmaktadır. Etkileşimci yaklaşım olumlu çatışmaların doğal olduğunu ve bazı düşük düzeyde çatışmaların sosyal sistem aktörleri tarafından kabul edilmesi gerektiğini böyle davranıldığında sistemin öz eleştiri yapabilme davranışının, yaratıcılığının, sistemin yaşamını sürdürebilirliğini artıracağını ortaya koymaktadır. Aşırı uyumlu, barışçıl-sakin, işbirlikçi, bir sosyal sistemin, durağan kalacağını, ilgisizlik nedeniyle yenilik ve değişim ihtiyaçlarına tepki göstermeyeceğini belirtmektedir.   Davranışçı felsefe olarak da adlandırılan İnsan ilişkileri yaklaşımı ise çatışmayı normal karşılamakta karmaşık olan grupların örgütlerin yapılarından dolayı çatışma içinde olduklarını belirtmektedir. Bireyler ve gurupların farklı olmaları nedeniyle çatışmaların doğal olduğunu, çatışmaları ortadan kaldırmaya çalışmanın bireylerin farklılıklarını ortadan kaldırmaya çalışmak anlamına geldiğini belirterek bunu imkansız bir durum olduğunu ortaya koymaktadır. Durum böyle olunca bireyler arasındaki çatışmaları ortadan kaldırmak yerine bu çatışmaları kabul edip benimsenip desteklenmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır. Çatışma konusunda ilk çalışmaların yapıldığı geleneksel görüşe göre ise çatışma kötü bir şeydir. Bu görüşe göre çatışma olumsuzluğu ifade ettiği için kaçınılması gereken bir durumdur. Çatışma olumsuz olarak kabul edilmesi nedeniyle bu olumsuzluğu pekiştirmek içinde mantıksızlık, şiddet, zarar gibi terimler kullanılmıştır. sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER  

      Geleneksel yaklaşıma göre çatışma; insanların grupların enerji ve yeteneklerini zayıflatır. Yanlış kuralların hedef ve hayaller ile oluşur. İnsanları psikolojilerini etkiler duygularını incitir, ve insanlar tam potansiyellerini kullanamazlar. Kaynakları boşa gitmesine neden olduğu için ülke grup ve örgütlerin etkinliği azalır. Çatıma istenmeyen bir şey olduğu için çatışmadan kaçmak gerektiğine inanılır.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

      Modern yaklaşıma göre çatışma;  İnsan, grup ve örgütlerin yeteneklerini artırır dolayısıyla rekabeti de artırmış olur. Çatışma insanın doğasında vardır. İnsanların rekabet ile kullanılmayan yetenek ve kaynaklarını kullanmalarını sağlar. Kaynak yaratır, değer yaratır, böylece örgütlerin etkinlikleri de artmış olur. Belli bir derecedeki çatışma desteklenmelidir. Minimum çatışma kabul edilir.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

       Toplumda erkek-kadın, farklı siyasal gruplar-spor takımları, Çalışan-patron, Vatandaş-polis vb. gibi bir çok çatışma toplumda yaygın olarak bulunmaktadır.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

       Toplumda fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan çatışma diye ikiye ayrılan fonksiyonelliğine göre çatışmalar vardır. Örgütleri işletmeleri amaçlarını gerçekleştirmelerine engel olan amaçlarını gerçekleştirmelerine katkıda sağlamayan çatışmalar fonksiyonel olmayan çatışmalardır. İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmelerine olumlu katkılar sağlayan ve işletmelerin örgütlerin sorunlarını belirleyen yöneticilerin sorunları görmelerini sağlayan çatışmalar fonksiyonel çatışmalardır.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER 

       Dikey , Yatay, Kurmay-komuta, isimlerinde üç tane çatışmanın organizasyon ya da kurum içerisinde hangi konumda ortaya çıktığına göre organizasyon içindeki pozisyona göre çatışma tanımı yapılmaktadır. Deneyim, beceri çeşitliliği, çalışma süreleri, farklı kültür gibi çeşitli nedenlerle örgütün komuta-emir sisteminde olan sorumlulukları ve görev alanları belirlenmiş çalışanların yaşadıkları çatışmalar komuta-kurmay çatışmaları olarak adlandırılır.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

Örgüt işletme kurum içerisinde farklı seviyelerdeki kişiler arsında meydana gelen anlaşmazlıklar dikey çatışmalar olarak adlandırılır. Aynı seviyede bulunan kişiler arasındaki anlaşmazlıklar uyumsuzluklar ise yatay çatışmadır.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

      Bireyin kendi kararını vermede, hareket tarzını seçmede ya da hareketi yerine getirmede zorluklarla karşılaşması sonucu ortaya çıkan durumlar, Birey Düzeyli Çatışma olarak adlandırılır. Bu çatışma türü amaç çatışmaları, rol çatışmaları, engellenme olarak üç gurupta ele alabiliriz. Engellenme bireyin amacına ulaşmasına engel ya da mani bir durum olması halinde ortaya çıkar. Engeller gizli ya da açık olabilir. Bireyin kendisinden (yemek yememek sonucu zayıflamak) ve ya çevresel nedenlerden (bir şeyin olmaması dolayısıyla ona sahip olamama) olabilir. Bireyin amacına ulaşması engellendiğinde birey direkt olarak savunma mekanizmalarını harekete geçirir. Bireyin savunma mekanizmaları saldırganlık, çekilme, direnme ve uzlaşmadır.  Olumlu ya da olumsuz iki durum ile karşılaşan bireyin hangi seçeneği kullanacağı ile ilgili konusunda yaşadığı çatışma Amaç Çatışması olarak adlandırılır. Amaç çatışması Yaklaşma-Yaklaşma Çatışması, Kaçınma-Kaçınma Çatışması, Yaklaşma-Kaçınma Çatışması olmak üzere üçe ayrılır.  Bireyin alabileceği bütçesine uygun bir evin iş yerine çok uzak olması gibi bireyin alacağı kararın hem olumlu hem olumsuz yönlerinin bulunması durumunda ortaya çıkan çatışma Yaklaşma-Kaçınma Çatışmasıdır.  Dişi ağrıyan ancak dişçiden korkan bir kişinin dişin ağrısını çekmek zorunda kalması gibi bireyin iki veya daha fazla olumsuz seçenek arasında karar vermesi gibi durumlar Kaçınma-Kaçınma Çatışmasıdır. Yemek istediği iki güzel yemek arasında seçim yapmakta zorlanan bireyin durumunda olduğu gibi bireyin iki olumlu durumdan birini seçmekte zorlanması Yaklaşma-Yaklaşma Çatışmasıdır.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

       Amaç, değer, tutum, ve davranışlar arasında farklılıklar olduğunda ortaya çıkan ve iki veya daha fazla kişi arasında meydana gelen çatışma Rol Çatışmaları olarak adlandırılır. Kişinin kendisinden veya kişiler arası çatışmaların temel sebeplerinden bazıları rol çatışmaları veya rol belirsizliğidir.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN1

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN1

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN4

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN4

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN5

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN5

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN6

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN6

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN7

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN7

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN8

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN8

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN9

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN9

sevgililer gününüz kutlu olsun Hakkı ŞENER ajans 1x0.2 (4)

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN10

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN10

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN2

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN2

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN3

GÜMÜŞ GRİ SİMLİ ZEMİN3

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

sevgililer gününüz kutlu olsun Hakkı ŞENER ajans 2x2(4)sevgililer gününüz kutlu olsun Hakkı ŞENER ajans 3x2.3(9)sevgililer gününüz kutlu olsun Hakkı ŞENER AJANSsevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENERTÜRKİYE’ NİN İLLERİ VE PLAKA KODLARI

ADANA 01, ADIYAMAN 02, AFYON 03, AĞRI 04, AMASYA 05, ANKARA 06, ANTALYA 07, ARTVİN 08, AYDIN 09, BALIKESİR 10, BİLECİK 11, BİNGÖL 12, BİTLİS 13, BOLU 14, BURDUR 15, BURSA 16, ÇANAKKALE 17, ÇANKIRI 18, ÇORUM 19, DENİZLİ 20, DİYARBAKIR 21, EDİRNE 22, ELAZIĞ 23, ERZİNCAN 24, ERZURUM 25, ESKİŞEHİR 26, GAZİANTEP 27, GİRESUN 28, GÜMÜŞHANE 29, HAKKARİ 30, HATAY 31,ISPARTA 32, MERSİN 33, İSTANBUL 34, İZMİR 35, KARS 36, KASTAMONU 37, KAYSERİ 38, KIRKLARELİ 39, KIRŞEHİR 40, KOCAELİ 41, KONYA 42, KÜTAHYA 43, MALATYA 44, MANİSA 45, KAHRAMANMARAŞ 46, MARDİN 47, MUĞLA 48, MUŞ 49, NEVŞEHİR 50, NİĞDE 51, ORDU 52, RİZE 53, SAKARYA 54 , SAMSUN 55, SİİRT 56, SİNOP 57, SİVAS 58, TEKİRDAĞ 59, TOKAT 60, TRABZON 61, TUNCELİ 62, ŞANLIURFA 63, UŞAK 64, VAN 65, YOZGAT 66, ZONGULDAK 67, AKSARAY 68, BAYBURT 69, KARAMAN 70, KIRIKKALE 71, BATMAN 72, ŞIRNAK 73, BARTIN 74, ARDAHAN 75,IĞDIR 76, YALOVA 77, KARABÜK 78, KİLİS 79, OSMANİYE 80, DÜZCE 81

SEVGİ VE SAYGILARIMLA  TEŞEKKÜR EDERİM
Hakkı ŞENER.

LÜTFEN,

www.hakkisenerajans.com

www.hakkisenergayrimenkuldanismanlik.com

İNTERNET SİTELERİMİZİ DE ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

İLETİŞİM:

İnt.adrs.

www.hakkisenergayrimenkuldanismanlik.com
İNTERNET SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLABİLİR, ÜCRETSİZ İLAN VEREBİLİR İLANLARI YÖNETEBİLİRSİNİZ. (Fotoğraflar 300×230 piksel olmalıdır.)

www.hakkisenerajans.com
AJANSIMIZDA ÜYELİK VE TANITIM ÜCRETSİZDİR.

www.hakkisener.com

Hotmail:

hakkisenertatil
hakkisenergayrimenkuldanismanlik
hakkisenerajans
hakkisenerkozmetik
TEL:0536 406 2297

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>