Pages Navigation Menu

HOŞ GELDİNİZ KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRECEĞİNİZE EMİN OLUN

TOPLUM, HALK, MİLLET, KAMU YÖNETİMİ YAZI DİZİSİ (Hakkı ŞENER) (GOLD SARI SİMLİ ZEMİN ARKA PLAN FON )

TOPLUM, HALK, MİLLET, KAMU YÖNETİMİ YAZI DİZİSİ (Hakkı ŞENER) (GOLD SARI SİMLİ ZEMİN ARKA PLAN FON )

 

İLETİŞİM:

İnt.adrs.

www.hakkisenergayrimenkuldanismanlik.com
İNTERNET SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLABİLİR, ÜCRETSİZ İLAN VEREBİLİR İLANLARI YÖNETEBİLİRSİNİZ. (Fotoğraflar 300×230 piksel olmalıdır.)

www.hakkisenerajans.com
AJANSIMIZDA ÜYELİK VE TANITIM ÜCRETSİZDİR.

www.hakkisener.com

Hotmail:

hakkisenertatil
hakkisenergayrimenkuldanismanlik
hakkisenerajans
hakkisenerkozmetik
TEL:0536 406 2297

LÜTFEN,

www.hakkisenerajans.com

www.hakkisenergayrimenkuldanismanlik.com

İNTERNET SİTELERİMİZİ DE ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

34-60-Hakkı ŞENER

34-60-Hakkı ŞENER

 

                               TOPLUM, HALK, MİLLET, KAMU YÖNETİMİ YAZI DİZİSİ (Hakkı ŞENER)

                                                     (GOLD SARI SİMLİ ZEMİN ARKA PLAN FON )

             İnsanlığın ilk çağlardan bu tarafa ortak amaçları için bir araya gelerek örgütlendiği işbirliği yaptığı çeşitli faaliyetler yürüttüğü bilinmektedir geçmişten bu güne var olan bu faaliyetleri kamu yönetimi olarak değerlendirmek doğru olacaktır. İnsanlık her dönem modern olmamıştır. Ancak bir şekilde yönetim şekilleri ile idari sistem kurmuş ve yaşamını sürdürmüştür. Aileden başlayarak kabile, aşiret, site, boy, imparatorluk, krallık, ve ulus-devlet adları biçimleri ile hayatta var olan siyasal ve sosyal kurumlar yönetim ihtiyacından ortaya çıkmıştır. İnsanların geçmişten bu güne bir arada olmaları ihtiyacıyla kamu yönetimi de hayatlarında yer almıştır. Günümüzde kamu yönetimi devletlerin en önemli alanıdır. Hızlı bir gelişme içerisinde kavramlaştırılmakta değerlendirilmektedir. İnsanların birlikte yaşamalarının doğal sonucu olarak yönetim de olmaktadır. İnsan tek başına hayatını sürdüremez sürekli olarak çevresiyle hizmet mal yardımlaşma çalışma bilgi güvenlik vb. şekilde  ilişki içerisindedir. Dolayısıyla bu durum farklı boyutlarda olsa da diğer bir çok canlı gibi insanın da sosyal  bir varlık olmasını gerektirmektedir.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

             Kamu yönetimi genel bir kavram olan yönetimin bir bölümüdür. Bu sebeple yönetim nedir sorusunu cevaplayarak devam etmek yerinde olacaktır. Faaliyet, idare/sevk, idari sistem, örgüt, vb anlamları olan yönetim halk arasında ve literatürde çeşitli tanımları yapılmaktadır. Yönetim kavramı faaliyet, örgüt, idari sistem, kavramlarını içeren bir yapıdır.  Yönetim bir grup faaliyetidir ve bir amacı vardır. Yönetim klasik anlayışa göre tek başına taşınamayan herhangi bir nesnenin bir çok kişi ile taşınması faaliyetidir.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN1

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN1

sevgililer gününüz kutlu olsun Hakkı ŞENER ajans 1x0.2 (4)Yönetimin temel öğeleri insan-gurup, iş birliği ve etkileme ve amaç veya amaçlardır. Yönetimin ilk öğesi insan ve grup unsurlarıdır. Taşınacak nesne örneğinden hareket edecek olursak taşınmadan duran eşya herhangi bir yönetim faaliyeti içermez. Doğal olarak eşya kaysa bir yerden bir yere taşınsa burada yönetim faaliyetinden söz edilemez. Yönetimden söz edilebilmesi için taşınma olayında insan öğesinin de bulunması iki veya daha fazla kişinin olaya dahil edilmesi gerekmektedir. Öğe olan kişi veya grubun birlikte ve koordineli olarak hareket etmeleri de gerekmektedir. İkinci öğe is etkileme ve işbirliğidir. Üçüncü unsur amaçtır. Kişi veya gurup  üyelerinin taşınacak eşyaya her hangi bir müdahalede bulunmamaları yönetimi meydana getirmez. Taşınacak eşyayı bir yere hareket ettirme gibi bir amacın olması gerekmektedir.  Başkalarına iş yaptırma başkaları üzerinde otorite kurma veya grup içerisinde yer alan kişilerin davranışlarını etkileyerek onları ortak bir amaç doğrultusunda istenilen sonuçları elde edebilecek biçimde yönlendirilmesi süreci bir yönetim faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Yönetim anlamı tanımı ülkemizde idare ve sevk, çekip çevirme, kavramlarıyla anlatılmaktadır. Küçük bir devleti yönetmek çekip çevirmek büyük bir devleti yönetip çekip çevirmekten daha kolaydır. Ya da kişiler arasında yönetim farklılıkları olabilir bu tanımlarda yönetimin sevk ve idare yönünden bahsedilmektedir. Fiziki maddi ve insan kaynaklarının belirli bir amacı düzenlemek gerçekleştirmek ve kullanmak faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Bu tanım eşyanın insanların yönetimini birlikte içermekte ve dolayısıyla işletme yönetimi ve Kamu yönetimini de içine almaktadır. Yönetim kavramı belli bir örgütü kurumu kuruluşu anlatmaktadır. Günümüzde yönetim faaliyetlerinin büyük bir kısmı örgütler tarafından ve onların bünyesinde meydana geldiği için yönetim ve örgüt kavramı eşitlenmiş gibidir. Örgütten söz ettiğimizde yönetim, yönetimden söz ettiğimizde örgüt akla gelmektedir. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır ifadesinde idare (yönetim) örgüt anlamında kullanılmıştır. Yönetim kavramı üçüncü olarak farklı ülkelerin ve kurumların yönetim sistemlerini ve usullerini anlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Karşılaştırmalı yönetim denildiği zaman iki veya daha fazla ülkenin veya kuruluşun yönetim şekillerinin mukayesesinden bahsedilmektedir. Bu anlamda ki yönetim, yönetim sistemi yönetim şekli gibi bazı kavramlarla birleştirilerek de kullanılmaktadır.  Yönetim büyük ve küçük bütün gruplarda olmaktadır. Yönetimi geniş anlamda ele aldığımız zaman toplum içinde yaşayan herkesin yönetimle ve onun bazı sorunlarıyla iç içe olduğunu görürüz. Gerek bilimsel örgütlerde gerekse biçimsel olmayan guruplarda başkalarını etkilemek veya başkalarıyla iş birliği yaparak belirli amaç ya da amaçları yapmak için yürütülen faaliyetler yönetim kavramı içinde değerlendirilir. Böylece yönetim en küçük sosyal birim olan aileden başlayarak en büyük siyasi otorite olan devlete kadar çeşitli aşama ve düzeylerde yürütülen faaliyetler bütününden oluşmaktadır. Bu tanımlardan sonra yönetimin özelliklerini şöyle özetleyebiliriz. Yönetim bir çok kişinin bulunduğu bir gurup içerisinde söz konusu olabilmektedir. Bir insan tek başına yapabileceği bir işi kendisine göre planlar ve bunu kendi yöntemiyle yürütmeye çalışır. Ancak işin hacmi büyüyerek birden fazla kişinin ortak çabasını gerekli hale getirdiğinde işin örgütlenmesi zorunlu olur. Bu da planlama iş bölümü otorite hiyerarşi koordinasyon ve denetim gibi birtakım işlemleri gerekli hale getirir. Bir süreç olarak yönetim yapılacak işleri planlama belirleme örgütleme gerekli kaynakları sağlama ve düzenleme yönlendirme koordinasyon ve denetim gibi faaliyetler ya da ögelerden meydana gelir. Bu faaliyet ve öğeler her çeşit işte az ya da çok söz konusu olur. Planlama amaçların tanımlaması politikaların saptanması bunların gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntem ve işlemlerin (stratejilerin) kararlaştırılmasıdır. Örgütleme belirlenen planları uygulamak için gerekli etkinlikleri gruplandırarak yönetim üniteleri oluşturmak ve bu ünitelerdeki çalışan ve yöneticilerin görevlerini tanımlamak aralarındaki ilişkiyi düzenlemektir. Kaynakları sağlama ve düzenleme (bütçeleme) amaçların gerçekleştirilmesi planların yürütülmesi için lazım olan tesisler sermaye personel ve diğer malzeme ve hizmetleri kullanılmaya hazır bir biçimde bir araya toplamaktır. Yönlendirme elde ki kaynakların en uygun yoldan belirlenen amaçlara yöneltebilme güç ve çabasıdır. Koordinasyon hacim bakımından büyüme örgütlerde ki iş bölümü işleyişin karmaşık bir nitelik göstermesinin ortaya çıkardığı bir sorundur. Yönetsel yapı içerisinde ki çeşitli eylemlerin bütünleştirilmesi çabası da koordinasyondur. Denetim belirlenen hedeflerin verimli ve etkin bir biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğinin üstler tarafından sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Yönetim biçimsel örgütlerde hiyerarşik bir düzen içinde meydana gelir Biçimsel örgüt bir faaliyete katılanların söz konusu işte yerine getirecekleri rollerin önceden düzenlendiği ve belirtildiği bir yapıdır. Hiyerarşi örgütte çalışanların en üst yöneticiden başlayarak en alt düzeydeki iş görene kadar yetki ve görevler bakımından üst ast biçiminde derecelendirilmesidir. Hiyerarşiye mertebeler silsilesi (silsile-i meratip)  de denilir. Hiyerarşik düzen sayesinde alt kademelerde ki personel hiyerarşik açıdan kendine en yakın üstü ile dereceli bir şekilde örgütteki bütün birimlere bağlanmış olur. Üstlerde hiyerarşik kanalı ile örgütte çalışan bütün personel ile ilişki kurmuş olur ve onlara talimat verir ve talimat almış olur. Hiyerarşide astların yolu ödev üstlerin yolu haklarla/ yetkilerle tanımlanmaktadır. Üstler politikalar belirleme, karar alma, yönlendirme ve denetleme yetkisine sahiptirler. Astlar ise verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yönetim sosyolojik olarak rollere ve statüye göre işleyen bir sistemdir. Statü kişilerin haklarını ödev ve yetkilerini, roller ise statü ile ortaya çıkan haklara ve ödevlere uygun davranışların gösterilmesidir. Bir kimsenin kendisinden beklenen davranış rol gerekleri olarak değerlendirilmektedir. Hiyerarşi örgütü meydana getiren çeşitli unsurları ve bölümleri bir tek emir komuta merkezine bağlar. Böylece hiyerarşi örgüt hedeflerini gerçekleştirme faaliyetleri izleme ve değerlendirme yönetimde bütünlüğü sağlamanın bir aracıdır.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN2

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN2

 sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENERDüzenli faaliyetler yönetim olgusunu meydana getirmektedir. Faaliyetlerin sistemli ve uyumlu olması düzen kavramı ile ifade edilmektedir.  Unsurlar arasında bir bütünlük göstermeyen faaliyetler yönetim olarak kabul edilemez. Başkalarını etkileyen bir kişi ve o kişiye uyan uyum sağlayan kişi yada gurupların bir amaç için iş birliği yapan kişiler yönetimi oluşturmaktadır. İş birliğini sağlamaya çalışan faaliyetler yönetimi oluşturur. Yönetim çeşitli eylemler arasında bütünlük ve koordinasyonu sağlamayı amaçlar. Belirli amaç veya amaçların gerçekleştirilmesine yönelmiş çeşitli faaliyetler yönetim kavramı ile anlatılır. Yönetimin çerçevesini amaçsal faaliyetler oluşturmaktadır. Toplumların büyüklüğü ve yoğunluğu arttıkça devletlerde yapı ve işlevleri itibariyle büyümekte kurumlar uzmanlaşmakta ve farklılaşmaktadır. Bu bağlamda da yönetim faaliyetleri yürüten kamu kurumları da işleyiş ve yapısal görünüm açısından daha teknik ve karmaşık hale gelmektedir. Kamu yönetimi ile ilgili faaliyetlerin artması çoğalması karmaşık ve teknik bir özellik göstermesi bu kavramla ilgili çeşitli tanımları oluşturmaktadır. Bu tanımlar kapsamlı bir olgu olan kamu yönetiminin çeşitli çerçevelerini göstermektedir. Bu da kamu yönetiminin çok kapsamlı ve güçlü bir alan olduğunu ortaya koymaktadır. Hep, bütün, bir ülkedeki halkın bütünü, halk amme gibi anlamlar Türkçe de kamu kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Devletin işleyiş ve kuruluşunu, kamu tüzel kişileri ve diğer devletler v özel kişiler ile olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü kamu hukuku kavramı ile; kamu faydası amacına dönük mal ve insan toplulukları kamu tüzel kişilerini; Toplumun büyük bir kısmınca belli bir konuda özümsenen tavır inanç ve görüşler toplamı kamuoyu kavramı ile; Devlet tarafından yapılan ekonomik faaliyetler toplamı kamu sektörü kavramı ile; Devlet hizmetinde çalışan görevliler kamu personeli kavramı ile; Bir toplumun tamamını ilgilendiren düzen kamu düzeni kavramı ile tanımlanmaktadır. Kamu kavramı kullanıldığında halka ait olmak, açıklık, görülebilir olmanın yanında genellik ve resmiyeti de anlamak gerekmektedir. Bu açıklamaya örnek olarak kamu kütüphaneleri, kamu malları ve kamu hayatı gösterilebilir. Kamu yönetimi kavramının dört yönü bulunmaktadır. Bunlar yapı, işlev, akademik disiplin ve meslek tir. İşlevsel bir kavram olarak kamu yönetimi çeşitli tanımlara konu olmuştur. Bu tanımlar şöyle sıralanabilir. İdari düzenlemeleri, yasaları uygulamakla ilgili süreçler organizasyonlar kamu çalışanlarının yaptığı işler faaliyetler; Hukuk, siyaset yönetim teorileri prosedürlerinin kamu hizmetlerinin yapılmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü işler ile idari kararların uygulanmasında kullanılması; Kamu politikalarının meydana getirilmesi, yürütülmesi, oluşturulması, faaliyetleri ile; Mal ve hizmetlerin halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretilmesidir. Kamu politikası kararlarının uygulanması ile yasaların öngördüğü işler ile ilgili süreçleri ve faaliyetleri anlatmaktadır. Kamu yönetimi ile ilgili kurallar ve yasalar bu süreç vasıtasıyla ferdi olayların çözülmesine ilişkin özel kararlara dönüşmektedir. Kamu yönetimi yönetim sektörünün siyasi ortamında yer almaktadır. Kamu program ve politikalarının belirlenmesinde kamu yönetiminin rolü fazladır. Devletlerin işlev ve faaliyetlerine bağlı olarak geleneksel kamu yönetimi(public administration)  kavramının anlamında değişiklikler olmaktadır. Bu kavram 1980 yılından sonra özel işletmelerde uygulanan bazı yöntem ve anlayışların etkisi altında kalmış ve yapısal işlevsel olarak önemli bir paradigma değişikliği içine girmiştir. Kamu yönetimi bu yönüyle İngiliz dilinde  bazı yazarlar tarafından public management olarak da ifade edilmiştir. Bu kavram Türkçede yeni kamu yönetimi kamu işletmeciliği gibi terimlerle  de ifade edilmektedir. Management anlamındaki yönetim içinde işlevsel olarak işletmecilik unsurunu da barındıran bir kamu yönetimi anlayışını ifade etmektedir. Bir şeyi mümkün olduğu ölçüde verimli, kaliteli, hızlı olarak yapmak veya yaptırmak management kavramının karşılığı olarak ifade edilebilir.  Demokrasi, kamu yararı, hesap verilebilirlik, dürüstlük, eşitlik, gibi özellikle kamu sektörünün değerleri üzerine daha fazla vurgu yapan geleneksel kamu yönetimi(public administration) hissedilir bir şekilde verimlilikle az ilgilenmektedir.  Kamu işletmeciliği (public manegement) kavramı ilk defa ABD ve İngiltere de kullanılmakla birlikte kavramın kullanılmaya başlaması 1970’ li yılların sonuna rastlamaktadır. Kamu yönetimi (public administration) kavramı ABD ve İngiltere’ deki ünlü dergilerde kitaplarda kullanılmaya devam etmektedir. Bunun kanında kamu yönetimi(public administration) adını taşıyan dergilerde kamu işletmeciliğine (public manegement) ilişkin makale başlıkları incelemeler ve kavramalar da yer almaktadır. İskandinav ülkelerin de, Almanya, Fransa, Avrupa kıtasında ki literatürde bu alanda kendi dillerinde temel kavram olarak Kamu Yünetimi (public administration) veya Yönetim Bilimi (Administrative Science) kavramlarının eş değeri Kamu işletmeciliği (public management) kavramına tercih edilmektedir. Yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi devletin yürütmeye ilişkin kolunun ögütsel görünümünü yansıtır. Her devlet yasalarla çerçevesi çizilen görevlerini gerçekleştirirken yerel ve ulusal düzeyde çeşitli örgütlenmelere gider. Bu kamu örgütleri hükümetlerin yönetiminde kamu politikası kararlarını ve yasalarını uygulamakla görevlidir. Kamu yönetimi siyasi organların yürütmeye ilişkin kolu ve toplum düzeni ve devletin temel dayanağıdır. Toplum düzeni ve devletin varlığı ve sürekliliği her şeyden önce kamu yönetiminin kesintisiz işlemesine bağlıdır. Demokratik ülkelerde seçimler iktidarları değiştirmekte yada devamını sağlamaktadır. İhtilallerle de siyasi iktidar el değiştirmektedir. Anayasal dengelerini kuramamış ülkelerde seçimler yalnız hükümetleri değil aynı zamanda rejimleri de değiştirebilmektedir. Bazı durumlarda yasama organı bir süre bulunmayabilir. Bazı durumlarda hükümet bir süre aksayabilir. Böyle bile olsa kamu yönetimi işliyorsa devlet ve toplum düzeni az çok devem eder. Nitekim siyasi rejimlerdeki ve hükümetlerdeki değişikliklere rağmen kamu yönetimi örgütleri büyük bir aksama olmadan faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmektedir. Üçüncü anlam olarak kamu yönetimi akademik disiplindir. Kamu yönetimi disiplinler arası bağı sağlar. Böylece çeşitli disiplinlerden gerekli olan kısımları alan bunları kamusal sorunların çözümüne ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine uygulayan bir disiplindir. Kamu yönetimi disiplini kamu sektörüyle ilgili yönetim düşünceleri politikaları ve teknikleri, yapıları inceler. İşlevsel bir kavram olarak kamu yönetimi genel olarak kamu politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi ile kamu kurumlarının faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili olduğuna göre disiplin olarak kamu yönetimi bu tanımda yer alan konuların öğretimi/eğitimi anlaşılması geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışır. Kamu yönetimi kamu kurumlarının işleyişini etkileyen siyasal, kültürel, sosyal, ysal çevreyi ortamı da inceler ve bunlarla ilgili disiplinler ile yakın temas halindedir. Kamu yönetimi sosyolojiden siyaset bilimine, İşletme biliminden hukuk’ a kadar çeşitli disiplinlerin kendisiyle ilgili konularını da kapsayan onlardan yararlanan disiplinlerin kesişme noktasıdır.sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN3

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN3

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN4

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN4

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN5

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN5

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN6

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN6

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN7

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN7

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN8

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN8

sevgililer gününüz kutlu olsun Hakkı ŞENER ajans 1x0.2 (4)

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN9

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN9

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN10

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN10

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN11

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN11

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN11

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN11

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN12

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN12

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN13

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN13

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN14

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN14

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN15

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN15

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN17

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN17

sevgililer gününüz kutlu olsun Hakkı ŞENER ajans 1x0.2 (4)

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN18

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN18

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN19

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN19

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN20

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN20

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN23

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN23

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN24

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN24

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN26

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN26

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN21

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN21

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN22

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN22

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN16

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN16

sevgililer gününüz kutlu olsun Hakkı ŞENER ajans 1x0.2 (4)

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN15

GOLD SARI SİMLİ ZEMİN15

sevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENER

sevgililer gününüz kutlu olsun Hakkı ŞENER ajanssevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENERsevgililer gününüz kutlu olsun Hakkı ŞENER AJANSsevgililer gününüz kutlu olsun ücretsiz üyelik ücretsiz ilan Hakkı ŞENERTÜRKİYE’ NİN İLLERİ VE PLAKA KODLARI

ADANA 01, ADIYAMAN 02, AFYON 03, AĞRI 04, AMASYA 05, ANKARA 06, ANTALYA 07, ARTVİN 08, AYDIN 09, BALIKESİR 10, BİLECİK 11, BİNGÖL 12, BİTLİS 13, BOLU 14, BURDUR 15, BURSA 16, ÇANAKKALE 17, ÇANKIRI 18, ÇORUM 19, DENİZLİ 20, DİYARBAKIR 21, EDİRNE 22, ELAZIĞ 23, ERZİNCAN 24, ERZURUM 25, ESKİŞEHİR 26, GAZİANTEP 27, GİRESUN 28, GÜMÜŞHANE 29, HAKKARİ 30, HATAY 31,ISPARTA 32, MERSİN 33, İSTANBUL 34, İZMİR 35, KARS 36, KASTAMONU 37, KAYSERİ 38, KIRKLARELİ 39, KIRŞEHİR 40, KOCAELİ 41, KONYA 42, KÜTAHYA 43, MALATYA 44, MANİSA 45, KAHRAMANMARAŞ 46, MARDİN 47, MUĞLA 48, MUŞ 49, NEVŞEHİR 50, NİĞDE 51, ORDU 52, RİZE 53, SAKARYA 54 , SAMSUN 55, SİİRT 56, SİNOP 57, SİVAS 58, TEKİRDAĞ 59, TOKAT 60, TRABZON 61, TUNCELİ 62, ŞANLIURFA 63, UŞAK 64, VAN 65, YOZGAT 66, ZONGULDAK 67, AKSARAY 68, BAYBURT 69, KARAMAN 70, KIRIKKALE 71, BATMAN 72, ŞIRNAK 73, BARTIN 74, ARDAHAN 75,IĞDIR 76, YALOVA 77, KARABÜK 78, KİLİS 79, OSMANİYE 80, DÜZCE 81

SEVGİ VE SAYGILARIMLA  TEŞEKKÜR EDERİM
Hakkı ŞENER.

LÜTFEN,

www.hakkisenerajans.com

www.hakkisenergayrimenkuldanismanlik.com

İNTERNET SİTELERİMİZİ DE ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

İLETİŞİM:

İnt.adrs.

www.hakkisenergayrimenkuldanismanlik.com
İNTERNET SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLABİLİR, ÜCRETSİZ İLAN VEREBİLİR İLANLARI YÖNETEBİLİRSİNİZ. (Fotoğraflar 300×230 piksel olmalıdır.)

www.hakkisenerajans.com
AJANSIMIZDA ÜYELİK VE TANITIM ÜCRETSİZDİR.

www.hakkisener.com

Hotmail:

hakkisenertatil
hakkisenergayrimenkuldanismanlik
hakkisenerajans
hakkisenerkozmetik
TEL:0536 406 2297

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>